Antialergické čištění

Alergie na prachové roztoče

Příznaky alergie na roztoče se mohou projevovat jako svědění, kýchání, zánětlivý a infekční ekzém, slzení a zrudnutí očí a tekutá rýma. Mnoho lidí, kteří trpí touto alergií ráno kýchá, když vstávají a obvykle se to zlepší poté, co opustí ložnici.

Co potøebují ke svému životu?

Roztoči se živí v první řadě drobnými odpadnutými částeèkami povrchu kùže. Mrtví roztoči však mohou nadále škodit svými alergeny. Alergeny jsou nejvíce obsaženy v jejich výměšcích, především ve fekáliích.

Kde se nejvíce vyskytují?

V koberci roztoči prakticky nežijí, nemají tam pro život vhodné prostředí, dostávají se tam až sekundárně z postelí a pohovek. Jsou tam jen jejich exkrementy, které se snadno odstraní extrakèní metodou čištìní. Nejvíce roztočù žije v našich matracích, kde mají dostatek potravy (částeèky kùže), je tam tak akorát teplo a vlhko. Malá část sídlí také v pohovkách.

Jak odstranit roztoče?

Extrakèní čištìní je ideálním řešením pro alergiky. Z koberce a čalounìného nábytku se odstraní většina roztočù a jimi produkovaných alergenù. Pokud byste se chtìli zcela zbavit roztočù, doporuèujeme extrakční vyčištění matrací s použitím čistícího přípravku RM 772 Mitex od firmy Kärcher. Toto protialergické čištìní vede k odstranìní roztočù na 6-9 mìsícù, podívejte se do našeho ceníku čištìní matrací.